Cánach íseal — Cáin Dhomhanda Gnó Tairseach — Saibhreas Bainistíochta — Córas Cánach agus Saibhreas

Cónaitheoirí buana atá faoi réir cánach ar a n-ioncam domhanda Ioncaim a is é an sainmhíniú an-leathan, ach ní áirítear ús ar thaiscí bainc Tá pearsanta liúntais, atá níos airde do dhaoine aonair eachtrach. Rátaí cánach a athrú ó cúig go dtí uasmhéid de daichead a cúig míosúil ar ioncam tuillte thar RMB Tá cáin ghnóchan caipitiúil is fiche, agus baineann an ráta céanna le go leor cineálacha de ioncam neamhthuillte. Fhostóirí ar oibriú ÍMAT cáin shiarchoinneálach ar chórais cánach ar thuarastail agus ar ranníocaíochtaí slándála sóisialta, a iompróidh níos mó go mór ar fhostóirí (den phárolla) ná ar fhostaithe.